top of page

Stanovisko CLS JEP k výuce farmakologie na lékařských fakultách v ČR

Stanovisko České společnosti pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP k výuce farmakologie na lékařských fakultách v ČR


Lékařská farmakologie je základním biomedicínským oborem vyžadující zvládnutí množství teoretických i klinických znalostí. Jedná se o obor s úzkou vazbou na další základní předměty, přičemž navazuje na základní teoretické obory (např. anatomie, fyziologie a patologická fyziologie, mikrobiologie) či obory zdravotnického komplementu (např. patologická anatomie, biochemie).

Výbor ČSEKFT považuje za nezbytné, aby byla výuka farmakologie zařazena do kurikula až po předchozím absolvování předmětů lékařské fyziologie, biochemie a mikrobiologie a současně, aby výuka farmakologie alespoň o jeden semestr přesahovala ukončenou výuku patologie a patofyziologie.

Bez návaznosti studia vůči uvedeným studijním pre-rekvizitám/ko-rekvizitám nelze zajistit dostatečnou kvalitu vzdělávání lékařské farmakologie a posléze ani dosáhnout nezbytných znalostí farmakoterapie u absolventů studijního programu.


V Praze dne 3.12.2018prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Předseda výboru ČSEKFT ČLS JEP

Comments


bottom of page