top of page

Akce

SOUTĚŽ

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace vydané v roce 2020

KVĚTINŮV DEN

Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů
10. 6. 2021, Brno

VÝUKA FARMAKOLOGIE

Stanovisko České společnosti pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP k výuce farmakologie na lékařských fakultách v ČR

EPHAR 2021

8th European Congress of Pharmacology
December 5 - 8, 2021, Prague

MICROMES AND DRUGS

The 23rd International Symposium on Micromes and Drug Oxidations "Microsomes and Drug Oxidations: From Structures to Regulations and Modeling" September 2021, Prague

ETHICAL CODE

European pharmacologists ethical code of conduct

bottom of page