top of page

Členství a ceny

Členství

Členství

Formulář přihlášky

Roční členský příspěvek:

Člonové mladší 30 let - 150 Kč

Členové nad 30 let - 350 Kč

Důchodci - 100 Kč

Ceny společnosti

Ceny společnosti

Zásady pro hodnocení

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PRÁCI ZA ROK 2022

1. Kategorie "Experimentální farmakologie"

Jůza R, Vojtěchová I, Štefková-Mazochová K, Dehaen W, Petrásek T, Prchal L, Kobrlová T, Janoušek J, Vlček P, Mezeiová E, Svozil D, Karasová JZ, Pejchal J, Stark H, Satala G, Bojarski AJ, Kubacka M, Mogilski S, Randáková A, Musílek K, Soukup O, Korábečný J.: Novel D2/5-HT receptor modulators related to cariprazine with potential implication to schizophrenia treatment. Eur J Med Chem. 2022 Mar 15;232:114193.

2. Kategorie "Klinická farmakologie"

Kacířová I, Urinovská R, Sagan J. Therapeutic monitoring of serum concentrations of acyclovir and its metabolite 9-(carboxymethoxymethyl) guanine in routine clinical practice. Biomed Pharmacother. 2022 Dec;156:113852

3. Kategorie "Toxikologie"

Smutný T, Bernhauerová V, Smutná L, Tebbens JD, Pávek P. Expression dynamics of pregnane X receptor-controlled genes in 3D primary human hepatocyte spheroids. Arch Toxicol. 2022 Jan;96(1):195-210

bottom of page