top of page

SOUTĚŽ

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace vydané v roce 2020

 

Do soutěže je možno přijmout pouze původní (nikoli přehledové) práce, jejichž první autor byl v roce publikování práce řádným platícím členem České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (ČSEKFT) ČLS JEP nebo do uzávěrky soutěže (31. března 2021) podal žádost o členství v ČSEKFT.

Vědeckou práci je možné přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií:

 

I. experimentální farmakologie

II. klinická farmakologie

III. toxikologie

 

 Hodnocení provádí komise jmenované výborem společnosti z členů jednotlivých sekcí ČSEKFT.  

 

Od vítězů se očekává, že budou prezentovat své výsledky na některé z odborných akcí pořádaných ČSEKFT v roce 2021, umožní-li to pandemická situace.

 

Práce, které byly publikovány v roce 2020 v tištěné nebo elektronické verzi (tj. obdržely finální čísla stránek v roce 2020), zašlete jako PDF soubor s průvodním emailem, se zřetelným označením, do které kategorie práci přihlašujete, na adresu prof. PharmDr. Petra Pávka, PhD.  pavek@faf.cuni.cz a v kopii paní Haně Kalhousové KalhousovaH@lfhk.cuni.cz.

 

do 31. března 2021.

Hodnotící kritéria a bodové hodnocení:

  • Impakt faktor časopisu platný v době uzávěrky soutěže

​​

  • originalita a přínos výsledků pro daný obor (body 0-3)

  • originalita a inovativnost metodik (body 0-3)

  • komentář stručně vystihující klady a zápory, zejména vyjádření se k invenci a interpretaci výsledků v širších souvislostech (body 0-3)

 

Výše odměn za cenu v každé kategorii je 5 000,- Kč.

Body

1

2

3

5

7

9

11

13

IF

0,01 - 0,999

1 - 1,999

2 - 2,999

3 - 3,999

4 - 4,999

5 - 5,999

6 - 6,999

7 a více

bottom of page