top of page

po 26. 2.

|

Location is TBD

Soutěž o nejlepší publikace vydané v roce 2023

Do soutěže je možné přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií: I. experimentální farmakologie II. klinická farmakologie III. toxikologie

Vstupenky nejsou v prodeji
Zobrazit další události

Čas a místo

26. 2. 2024 19:00 – 24. 3. 2024 23:00

Location is TBD

O události

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace vydané v roce 2023

Do soutěže je možno přijmout pouze původní recenzované (nikoli přehledové, case study, editorial atp.) práce, jejichž první autor byl v roce publikování práce řádným platícím členem České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a

toxikologii (ČSEKFT) ČLS JEP nebo do uzávěrky soutěže (24. března 2024) podal žádost o členství v ČSEKFT.

Vědeckou práci je možné přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií:

I. experimentální farmakologie

II. klinická farmakologie

III. toxikologie

Hodnocení provádí komise jmenované výborem společnosti z členů jednotlivých sekcí ČSEKFT.

Od vítězů se očekává, že budou prezentovat své výsledky na některé z odborných akcí pořádaných ČSEKFT v roce 2024.

Práce, které byly publikovány v roce 2023 v tištěné nebo elektronické verzi (tj. obdržely finální čísla stránek v roce 2023), zašlete jako PDF soubor s průvodním emailem, se zřetelným označením, do které kategorie práci přihlašujete,

na adresu doc. RNDr.  Evy Kmoníčkové, CSc., eva.kmonickova@lfmotol.cuni.cz a v kopii paní Haně Kalhousové KalhousovaH@lfhk.cuni.cz.

do 24. března 2024.

Výše odměn za cenu v každé kategorii je 5 000,- Kč.

Hodnotící kritéria a bodové hodnocení:

  • Metrika platná v době uzávěrky soutěže.
  • Sčítají se následující 4 položky:
  • Hodnocení časopisu podle AIS Quartilu: Q1- 12 bodů / Q2 - 9 bodů / Q3 - 6 bodů / Q4 - 3 body
  • Originalita a přínos výsledků pro daný obor (body 0-3, škála po půlbodech).
  • Originalita a inovativnost metodik (body 0-3, škála po půlbodech).
  • Komentář stručně vystihující klady a zápory, zejména vyjádření se k invenci a interpretaci výsledků v širších souvislostech (body 0-3, škála po půlbodech).

Pozn.

AIS ( = Article influence score)

AIS Quartilenajdete v JCR (Journal Scitation Report, https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals; vybrat Journals; ikona vpravo nahoře, Customize,- zaškrtnout AIS quartile.

Škála po půlbodech, tj. 0.0,   0.5,   1.0,    1.5,   2.0,   2.5,   3.0

Sdílet událost

bottom of page