top of page
znak spolecnosti.jpg

Česká společnost

pro experimentální a klinickou farmakologii

a toxikologii

Společnost sdružuje pracovníky, zabývající se farmakologií a toxikologií, experimentální a klinickou a podporuje všestranně rozvoj těchto oborů v České republice. Je činná v oblasti výzkumné a pedagogické, pořádá pravidelná setkání svých členů (přednášky, semináře, konference), je členem mezinárodní organizace IUPHAR (International Union of Pharmacology) a EPHAR (European Union of Pharmacology) a rozvíjí styky s obdobnými organizacemi v zahraničí.

V souladu s posláním České lékařské společnosti J.E.Purkyně dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů ve své odborné oblasti a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.

Cíle a poslání společnosti

 Farmakologie je vědní obor zabývající se účinky látek (farmak) na živé organizmy a jejich osudem v organizmu. Farmaky zde rozumíme nejen látky, které se dají využít při terapii, prevenci nebo diagnóze nemocí (léčiva), ale i látky, které určitým způsobem ovlivňují činnost organizmu a mohou sloužit např. jako nástroje při poznávání funkce organizmu, apod. 

       Hlavním cílem farmakologie je získat poznatky, které by zvyšovaly účinnost,  bezpečnost a racionálnost používání léčiv a objev nových léčiv. Specifitou farmakologie je např. poznávání mechanizmu působení farmak (jakým způsobem působí v organizmu), zjišťování osudu farmak v těle (jejich vstřebávání, distribuce, přeměny, eliminace), hledání nových farmak  (farmakologové jsou lovci farmak). Farmakologie zkoumá farmaka nejdříve preklinicky, např. na zvířatech (experimentální farmakologie), později u člověka (klinická farmakologie). Studiem toxických účinků farmak se zabývá toxikologie.

       Farmakologie by neměla být zaměňována s farmacií ( lékárnictvím), která zahrnuje i výrobu, kontrolu, distribuci, skladování, přípravu a výdej léčiv.

       Farmakologie má velký význam nejen medicinský, ale i ekonomický.  Objevy desítek nových léčiv a prohlubování poznatků o působení farmak umožnily velké pokroky v lékařství. V České republice se ročně utratí za léčiva několik desítek miliard Kč. Farmaceutický průmysl je velmi závislý na rozvoji farmakologie. 

Co je to farmakologie

Stanovy

bottom of page