top of page

SOUTĚŽ

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace vydané v roce 2023

 

Do soutěže je možno přijmout pouze původní recenzované (nikoli přehledové, case study, editorial atp.) práce, jejichž první autor byl v roce publikování práce řádným platícím členem České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (ČSEKFT) ČLS JEP nebo do uzávěrky soutěže (24. března 2024) podal žádost o členství v ČSEKFT.

Vědeckou práci je možné přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií:

 

I. experimentální farmakologie

II. klinická farmakologie

III. toxikologie

 

Hodnocení provádí komise jmenované výborem společnosti z členů jednotlivých sekcí ČSEKFT.  

 

Od vítězů se očekává, že budou prezentovat své výsledky na některé z odborných akcí pořádaných ČSEKFT v roce 2024.

 

Práce, které byly publikovány v roce 2023 v tištěné nebo elektronické verzi (tj. obdržely finální čísla stránek v roce 2023), zašlete jako PDF soubor s průvodním emailem, se zřetelným označením, do které kategorie práci přihlašujete, na adresu doc. RNDr. Evy Kmoníčkové, CSc., eva.kmonickova@lfmotol.cuni.cz a v kopii paní Haně Kalhousové KalhousovaH@lfhk.cuni.cz.

 

do 24. března 2024.

Výše odměn za cenu v každé kategorii je 5 000,- Kč.

Hodnotící kritéria a bodové hodnocení:

 • Metrika platná v době uzávěrky soutěže.

 • Sčítají se následující 4 položky:

 • hodnocení časopisu podle AIS Quartilu:
      Q1- 12 bodů
      Q2 - 9 bodů
      Q3 - 6 bodů
      Q4 - 3 body

 • originalita a přínos výsledků pro daný obor (body 0-3, škála po půlbodech)

 • originalita a inovativnost metodik (body 0-3, škála po půlbodech)

 • komentář stručně vystihující klady a zápory, zejména vyjádření se k invenci a interpretaci výsledků v širších souvislostech (body 0-3, škála po půlbodech)

Pozn.
AIS ( = Article influence score)
AIS Quartile najdete v JCR (Journal Scitation Report, https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals; vybrat Journals; ikona vpravo nahoře, Customize,- zaškrtnout AIS quartile.
Škála po půlbodech, tj. 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0

bottom of page