top of page

Zajímavé odkazy

Odborné společnosti tuzemské

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Česká fyziologická společnost

Česká neuropsychofarmakologická společnost

Odborné společnosti zahraniční

The Federation of European Pharmacologial Societies (EPHAR)

International Union of Pharmacology (IUPHAR)

International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX)

Association of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX)

Society of Toxicology

Deutsche Gesellschaft fur experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie

Australian Pharmacological Society

French Society of Pharmacology

Britisch Pharmacological Society

American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

Slovenská farmakologická spoločnosť

Časopisy

Klinická farmakologie a farmacie

Physiological Research

Acta Medica (Hradec Králové)

Military Medical Science Letters (MMSL)

Léková informační centra

Při Farmaceutické fakultě v UK v Hradci Králové

V rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Při 3. Lékařské fakultě UK v Praze

bottom of page